صفحه اصلی لیست شرکت های دارویی و بهداشتی دستورالعمل پیشنهادی حقوق مسئولین فنی سال 99 تعرفه خدمات دارویی داروخانه سال 98 روشهای پرداخت حق عضویت تاریخچه آشنائی با ما اساسنامه ارتباط با ما  
جستجو در شامل
گروه مهندسی تبیان برای 6 ماه از 27 خرداد 98 تا 27 آذر 98
صفحات آرشیو شده برای اسفند 1396
تبریک هیات مدیره انجمن داروسازان اصفهان به مناسبت عید نوروز به همکاران
تاریخ : 1396/12/28

شروع به کار دفتر انجمن داروسازان اصفهان در سال جدید 28/12/1396
تاریخ : 1396/12/28

مکاتبه معاونت غذا و دارو در خصوص لزوم جمع آوری فرآورده neuroaid نورواید03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه معاونت غذا و دارو در خصوص ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت 03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه معاونت غذا و دارو در خصوص فاقد مجوز بودن فرآورده های کپسول فرشته و معجون تقویت قلب 03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه معاونت غذا و دارو در خصوص عدم تجویز داروهای خارج از فهرست ارسالی از معاونت
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه معاونت در خصوص در خصوص لزوم ریکال ویال متوترکسات به دلیل غیر قابل بودن تست استریلیتی 03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه معاونت غذا و دارو در خصوص جمع آوری کرم پسوس 03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

مکاتبه دانشکده داروسازی در خصوص تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 03/12/1396
تاریخ : 1396/12/3

کارکنان داروخانه ها
خود آموز پیام کوتاه انجمن
امور اداری داروخانه
بیمه ها
اداره دارایی
عضویت انجمن داروسازان
آئین نامه ها، ضوابط، داروخانه
بخشنامه ها
فیلم های آموزشی
اخبار روابط عمومی
خبرنامه انجمن اصفهان
خبرنامه انجمن ایران
دارویاب - بدون محدودیت زمان کیمیا تجهیز برای 2 ماه از 05 اردیبهشت 97 تا 05 تیر 97
کلیه حقوق این سایت در اختیار انجمن داروسازان استان اصفهان می باشد.
پیاده سازی و اجرا : شرکت پیشگامان داده پرداز شایا